EuReCa
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА КЛІНІКА
Телефон +38(044)33-999-03
Передзвонити
Меню Меню

Кардіотоксичність протипухлинної терапії: порушення ритму серця (аритмії)

У 16-36% онкологічних пацієнтів можуть спостерігатись різноманітні порушення ритму серця: синусова тахікардія, браді- та тахіартимії, порушення провідності (див. таблицю). У деяких випадках розвиток аритмії супроводжується вираженою симптоматикою, а іноді загрожує життю.

Ранньою ознакою, що свідчить про ризик розвитку життєвозагрозливої аритмії є подовження інтервалу QT (сповільнення проведення електричного імпульсу у шлуночках серця). Відповідно до рекомендацій тривалість інтервалу QT повинна оцінюватись перед початком протипухлинної терапії та під час її проведення. Відповідно до рекомендацій FDA необхідно зробити перерву у протипухлинному лікуванні, якщо тривалість інтервалу QT більше 500 мс (або при збільшенні більш ніж на 60 мс від вихідного рівня). Також дуже важливо запобігти застосуванню інших ліків, які також можуть подовжувати цей інтервал.

Крім кардіотоксичності протипухлинного лікування причинами аритмії можуть бути прямий токсичний вплив пухлини або недіагностоване захворювання серця.

Протипухлинні препарати асоційвані з аритміями

Брадікардія
Триоксид миш’яку, бортезоміб, капецитабін, цисплатина, циклофосфамід, доксорубіцин, епірубіцин, 5-фторурацил, айфосфамід, ІЛ-2, метотрексат, мітоксантрон, паклітаксел, рітуксимаб, талідомід
Синусова тахікардія
Антрацикліни, кармустин
Атріовентрикулярна блокада
Антрацикліни, триоксид миш’яку, бортезоміб, циклофосфамід, 5-фторурацил, мітоксантрон, рітуксимаб, таксани, талідомід
Порушення провідності
Антрацикліни, цисплатина, 5-фторурацил, іматиніб, таксани
Фібриляція передсердь
Алкілуючи агенти (цисплатина, айфосфамід, циклофосфамід, мелфалан), антрацикліни, антиметаболіти (капецитабін, 5-фторурацил, гемцитабін), ІЛ-2, інтерферони, ріткусимаб, ромідепсин, низькомолекулярні інгібітори тирозинкінази (понатиніб, сорафеніб, сунітиніб, ібрутиніб), інгібітори топоізомерази ІІ (амсакрин, етопозид), таксани, алкалоїди барвінку
Суправентрикулярна тахікардія
Алкілуючи агенти (цисплатина, айфосфамід, циклофосфамід, мелфалан), амсакрин, антрацикліни, антиметаболіти (капецитабін, 5-фторурацил, метотрексат), бортезоміб, доксорубіцин, ІЛ-2, інтерферони, паклітаксел, понатиніб, ромідепсін
Фібриляція шлуночків
Алкілуючи агенти (цисплатина, айфосфамід, циклофосфамід), амсакрин, антиметаболіти (капецетабін, 5-фторурацил, гемцитабін),  триоксид миш’яку, доксорубіцин, ІЛ-2, інтерферони, метотрексат, паклітаксел, інгібітори протеасом (бортезоміб, карфілзоміб), ріткусимаб, ромідепсин
Раптова серцева смерть
Антрацикліни (дуже рідко), триоксид миш’яку (унасідок “піруету”), 5-фторурацил (можливо внаслідок ішемії через спазм коронарних артерій), інтерферони, нілотиніб, ромідепсин

Лікарі клініки EuReCa (Еврика) проводять лікування фібриляції передсердь у відповідності до поточних міжнародних рекомендацій, згідно її форми із врахуванням індивідуальних особливостей пацієнта визначених за шкалами CHA2DS2-VASc і HAS-BLED.

Лікування брадикардії та атрівентрикулярної блокади полягає в усуненні причини її виникнення та застосуванні пристрою электрокардіостимуляції - тимчасового або постійного штучного водія ритму.

Ціни в Києві

Скринінг кардіотоксичності протипухлинної терапії (консультація кардіолога, ЕКГ, ЕхоКГ з визначенням сегментарної скоротливості міокарду, функції клапанів та тиску у легеневій артерії, добовий холтерівський моніторинг ЕКГ, добовий амбулаторний моніторинг артеріального тиску)1750 грн 1260 грн
Спеціальна пропозиція
Кардіоскринінг пацієнтів з онкологічними захворюваннями перед хірургічними втручаннями (консультація кардіолога, ЕКГ, ЕхоКГ з визначенням сегментарної скоротливості міокарду, функції клапанів та тиску у легеневій артерії)1230 грн 950 грн
Спеціальна пропозиція
Консультація аритмолога500 грн
Консультація кардіолога первинна450 грн

Додаткова інформація

Кардіотоксичність протипухлинної терапії: легенева гіпертензія

Кардіотоксичність протипухлинної терапії: ішемія міокарду

Кардіотоксичність протипухлинної терапії: ураження периферійних артерій

Кардіотоксичність протипухлинної терапії: артеріальна гіпертензія

Кардіотоксичність протипухлинної терапії: ураження клапанів серця

Кардіотоксичність протипухлинної терапії: тромбоемболічні ускладнення

Кардіотоксичність протипухлинної терапії: серцева недостатність
+38(044)33-999-03
Київ, вул. Хорива, 23В
Передзвонити
© Умови використання
Ліцензія на медичну практику МОЗ України №683 від 7.07.2016 р.
FacebookFacebook