ЛЮДЯМ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ B/W mode
EuReCa
Записатись на прийом
особистий/дистанційний
МенюМеню

Безсимптомна бактеріурія

Безсимптомна бактеріурія – ріст бактерій при бактеріологічному аналізі сечі в осіб, у яких відсутні симптоми інфекції сечової системи. Це явище свідчить про колонізацію (заселення) сечових шляхів бактеріями коменсалами, тобто такими, які не надають організму-носію ні шкоди, ні користі. Разом з цим, результати клінічних досліджень свідчать, що безсимптомна бактеріурія може захищати від розвитку симптоматичної інфекції сечової системи, яка викликається патогенними мікроорганізмами, тобто тими, які викликають захворювання. Отже, безсимптомну бактеріурію можна розглядати, як симбіоз людини та мікроорганізму, а її лікування повинно проводитись лише у тих випадках, коли його користь доведена.

Безсимптомна бактеріурія є досить поширеним явищем і спостерігається у 1-5% здорових жінок до менопаузи. Частота безсимптомної бактеріурії збільшується у літніх осіб (чоловіків і жінок) до 4-19%. Безсимптомна бактеріурія спостерігається у 0,7%-27% хворих на цукровий діабет, у 2-10% вагітних та 23-89% пацієнтів з пошкодженням спинного мозку. Безсимптомна бактеріурія рідко спостерігається у молодих чоловіків і завжди потребує проведення диференційної діагностики з хронічним бактеріальним простатитом.

Діагностика

Діагностичним критерієм безсимптомної бактеріурії є позитивний результат бактеріологічного дослідження середньої порції сечі (тобто мікробне число ≥ 105 КУО/мл, КУО – колонієутворююча одиниця) у двох пробах у жінок (взятих з проміжком не менше 24 годин) та в одній пробі у чоловіків, у яких відсутні клінічні симптоми інфекції сечової системи. Необхідно зауважити, що зміни у загальному аналізі сечі у вигляді лейкоцитурії не належать до клінічних симптомів інфекції сечових шляхів.

У осіб з катетеризованим сечовим міхуром мікробне число, що є достатнім для встановлення діагнозу безсимптомної бактеріурії становить ≥ 102 КУО/мл (як для жінок, так і для чоловіків).

У випадку виявлення безсимптомної бактеріурії обов’язковим є визначення залишкового об’єму сечі у сечовому міхурі, а цистоскопія повинна призначатись за додатковими показаннями. У чоловіків обов’язково виключають наявність хронічного бактеріального простатиту. За наявності колонізації мікроорганізмів, які продукують уреазу, наприклад Proteus mirabilis, обов’язково проводять діагностику сечокам’яної хвороби.

Лікування

У осіб з відсутніми факторами ризику розвитку інфекції сечових шляхів безсимптомна бактеріурія не призводить до захворювання нирок або до їх пошкодження. Більше того, рандомізовані контрольовані дослідження дітей та жінок показали, що лікування безсимптомної бактеріурії збільшує ймовірність розвитку симптоматичної інфекції сечових шляхів, порівняно з тими, кому безсимптомну бактеріурію не лікували. Отже, проведення скринінгу (рутинної діагностики захворювання у пацієнтів, які не мають його симптомів) та лікування безсимптомної бактеріурії у пацієнтів (жінок та молодих чоловіків) з відсутніми факторами ризику розвитку інфекції сечових шляхів не рекомендоване (рівень доказовості 1b, якість доказів А).

У пацієнтів з рецидивуючими симптоматичними інфекціями сечових шляхів без факторів ризику був продемонстрований протекторний ефект спонтанної безсимптомної бактеріурії. Отже, лікування безсимптомної бактеріурії у пацієнток з рецидивуючим перебігом симптоматичної інфекції сечових шляхів не рекомендоване (рівень доказовості 1b, якість доказів А). Відмінною є ситуація, коли при безсимптомній бактеріурії виявляється та сама бактерія, яка була причиною розвитку симптоматичної інфекції сечових шляхів у даного пацієнта. У такому випадку, необхідно розглянути можливість лікування безсимптомної бактеріурії для ерадикації (видалення) мікроорганізму (рівень доказовості 4, якість доказів С).

У вагітних безсимптомна бактеріурія є досить поширеною та пов’язана з підвищеним ризиком розвитку симптоматичної інфекції сечових шляхів, у т.ч. пієлонефриту. Разом з цим, докази зв’язку між безсимптомною бактеріурією та передчасними пологами (невиношуванням) слабкі. Відповідно до більшості рекомендацій необхідно проводити скринінг та лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних, що може становити значну проблему через небажані ефекти антибактеріальної терапії на плід. При цьому, докази позитивних наслідків лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних є слабкими і не свідчать про його користь. Останні європейські рекомендації не дають загальних рекомендацій у такій ситуації і радять діяти відповідно до національних медико-технологічних документів. На сьогодні, в Україні відсутні стандарти або протоколи затверджені МОЗ України, які присвячені проблемі безсимптомної бактеріурії. Отже, рішення про тактику лікування вагітної з безсимптомною бактеріурією лишається на розсуд лікарів.


ОГЛЯД
Попередній огляд лікарем, при потребі збирається команда, до якої може увійти лікар, який направив пацієнта
Записатись на прийом
ОБСТЕЖЕННЯ
Призначення тільки необхідних дообстежень, пройти які пацієнт може в т.ч. за місцем проживання
КОНСУЛЬТАЦІЯ
Встановлення діагнозу, призначення програми лікування. Особисто або віддалено (телемедично)
ЛІКУВАННЯ
Пройти лікування пацієнт може в будь-якій клініці на вибір, в т.ч. за місцем проживання


Додаткова інформація

Безсимптомна бактеріурія у осіб з факторами ризику розвитку інфекції сечової системи

Програма лояльності

Пацієнтам, які вже отримали в клініці будь-яку послугу (зареєстровані), по окремим позиціям пропонуються спеціальна вартість послуги.

Тобто, для нових пацієнтів, вартість другої і далі послуг будуть рахуватись як для зареєстрованих.

Програма лояльності

Під час консультації лікар може рекомендувати провести дообстеження. У разі, якщо пацієнт проходитиме їх в нашій клініці, вартість деяких послуг буде нижчою.

Програма лояльності

При направленні сімейного або профільного лікаря іншого медичного закладу. Пацієнту необхідно отримати направлення, історію хвороби та, бажано, контактні дані лікаря для можливості прямого зв'язку.
© Умови використання
Ліцензія на медичну практику МОЗ України №683 від 7.07.2016 р.
FacebookFacebook