ЛЮДЯМ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ B/W mode
EuReCa
Записатись на прийом
особистий/дистанційний
Як нас знайти Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5
Графік роботи:
8:00-20:00, НД: 8:00-16:00
МенюМеню
Вхід для лікарів
Вхід для лікарів

Кушнарьова Наталія Миколаївна
Кушнарьова Наталія Миколаївна22 років досвіду
Лікар-ендокринолог вищої категорії, кандидат медичних наук
Автор та співавтор більш ніж 40 наукових робіт. Взяла участь у більше ніж 50-ти міжнародних досліджень. Член Асоціації ендокринологів.
Савчук Валентина Миколаївна
Савчук Валентина Миколаївна18 років досвіду
Лікар-нефролог, лікар-ендокринолог
У 2005 р. захистила дисертацію на тему «Анемія та хронічне запалення при хронічній хворобі нирок 5 стадії» та отримала ступінь кандидата медичних наук

Цукровий діабет другого типу
симптоми та діагностика

Діагноз цукрового діабету легко встановити за наявності  класичних його симптомів — поліурія (збільшення кількості сечі), полідипсія (вживання великої кількості рідини), поліфагія (вживання великої кількості їжі) і втрата ваги. Інші симптоми, які можуть вказувати на гіперглікемію, включають порушення зору, парестезії нижніх кінцівок або часті грибкові інфекції (особливо статевих органів). Проте, у багатьох пацієнтів перебіг цукрового діабету 2 типу є безсимптомним і їх захворювання залишається не діагностованим протягом багатьох, за даними досліджень іноді протягом 4-7, років і виявляється лише під час лабораторного обстеження.

Фізикальне обстеження на ранніх стадіях цукрового діабету не дає додаткової інформації. На більш пізніх стадіях виявляють ушкодження тих чи інших органів, як наслідок цукрового діабету. 

Обстеження хворих на цукровий діабет повинно включати визначення показників життєво важливих функцій, фундоскопічне дослідження (дослідження очного дна), дослідження, направлені на виявлення судинних та неврологічних порушень включаючи оцінку стану стопи. Додаткові дослідження інших систем органів призначають відповідно конкретній клінічнїй ситуації.

Сьогодні, в якості критеріїв для встановлення діагнозу "цукровий діабет" використовують критерії Американської асоціації з діабету (ADA)1:

 • Рівень HbA1c 6,5% або вище (тест повинен проводитися в лабораторії з використанням методу, сертифікованого Національною програмою стандартизації глікогемоглобіну (NGSP) або такого, що відповідає Еталонному аналізу з контролю над діабетом і ускладненнями (DCCT)
 • Рівень глюкози в плазмі крові натще (ГПН) - 7,0 ммоль/л або вище (натще - відсутність споживання калорій протягом не менше 8 годин)
 • 2-годинний рівень глюкози в плазмі крові 11,1 ммоль/л або вище під час тесту на толерантність до глюкози (OGTT, споживання 75 г глюкози внутрішньо)
 • Випадковий рівень глюкози в плазмі крові 11,1 ммоль/л або вище у хворих з класичними симптомами гіперглікемії (поліурія, полідипсія, поліфагія, втрата ваги)
 • Гіперглікемічний криз

Необхідно зауважити, що Американська асоціація клінічних ендокринологів рекомендує вважати HbA1c додатковим, а не основним діагностичним критерієм цукрового діабету.

Якщо результати визначення глюкози крові натще, HbA1c або глюкозотолерантного тесту непереконливі, то рекомендовано повторити той тест, що викликає сумніви. Однак, перевищення діагностичних порогів будь-якими двома тестами свідчить про наявність цукрового діабету.

У пацієнтів, які не мають симптомів цукрового діабету, а випадковий рівень глюкози в крові свідчить про його наявність (> 7,8 ммоль/л), слід визначити рівень глюкози крові натще або рівень HbA1c. Рівень глюкози натще менше 5,6 ммоль/л мг/дл вважається нормальним, рівень 5,6-6,9 ммоль/л свідчить про порушення толерантності до глюкози. Однак, навіть рівень глюкози натще 5,1-5,5 ммоль/л є сильним незалежним предиктором майбутнього розвитку цукрового діабету 2 типу.

HbA1c нижче 6% свідчить про нормальну толерантністю до глюкози. HbA1C 6-6,4% -  порушення толерантності до глюкози, а рівень понад 6,4% - свідчить про цукровий діабет. Сьогодні рівень  HbA1C у межах 5,7% - 6,4% вважається підставою для встановлення діагнозу переддіабету. 

Порушення толерантності до глюкози

Відповідно критеріїв Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) порушення толерантності до глюкози встановлюється у випадку коли рівень глюкози венозної крові натще менше 7 ммоль/л, а рівень глюкози венозної крові через 2 години після навантаження (під час глюкозотолерантного тесту з 75 г глюкози) становить 7,8 - 11,0 ммоль/л. Порушення толерантності до глюкози не нозологічна одиниця (не захворювання або діагноз), а фактор ризику розвитку цукрового діабету у майбутньому2.

Визначення рівня глюкози

Рівень глюкози в плазмі крові визначається шляхом відбору крові у пробірку з фторидом натрію, який негайно пригнічує гліколіз еритроцитів, а вимірювання рівня глюкози в сироватці з використанням інших пробірок (наприклад, для визначення кількох біохімічних показників) може дати значно нижчий результат. Вимірювання глюкози у цільній капілярній крові не рекомендуються для діагностики цукрового діабету, але є доцільним для швидкої оцінки стану при необхідності у невідкладній допомозі.

Визначення глікованого (глікозильованого) гемоглобіну

Зв'язування глюкози з гемоглобіном А є неферментативним процесом, який відбувається протягом усього життя еритроцита, який в середньому становить 120 днів. Таким чином, вимірювання глікозильованого гемоглобіну відбиває рівень глюкози плазми крові за останні 2-3 місяці.

Тому, з 2010 року ADA включила рівень глікованого гемоглобіну А1с (HbA1c) 6,5% або вище в якості критерію діагностики цукрового діабету (за відсутності симптомів та у випадку рівня глюкози крові менше 11,1 ммоль/л). 

Тестування на HbA1c не можна застосовувати у пацієнтів з аномальним обміном еритроцитів (наприклад, у хворих на гемолітичну або залізодефіцитну анемію). 

Американська асоціація клінічних ендокринологів рекомендує розглядати HbA1C як додатковий необов'язковий діагностичний критерій, а не як основний критерій діагностики діабету. Це пов’язане з тим, що застосування тільки HbA1c при початковому скринінгу діабету виявляє на 20-73% менше випадків діабету, ніж визначення рівня глюкози плазми крові натще або глюкозотолерантний тест. 

Вимірювання рівня глюкози є методом вибору діагностики цукрового діабету.

Гемоглобін A1c і загальний глікований гемоглобіном

Глікований гемоглобін може вимірюватись як глікований гемоглобін А1с (HbA1c), глікований гемоглобін А1 (HbA1, який включає глікований гемоглобін А1a, А1b і А1c (HbA1a, b і c) або загальний глікований гемоглобін (GHb). HbA1c складає приблизно 80% від GHb.

Питання визначення якого показника (HbA1c або GHb) є кращим для  глікемічного контролю є дискутабельним. Використання загального глікованого гемоглобіну можливо, але необхідно пам’ятати, що його діагностичний поріг на 1-2% вище за порогові концентрації HbA1c. 

Дослідження альбуміну сечі

Щорічний скринінг на мікроальбумінурію (малі концентрації альбуміну в сечі) рекомендований всім пацієнтам з діабетом. Найкраще визначати співвідношення альбумін-креатинін у пробі сечі.

На відміну від цукрового діабету 1 типу, при якому мікроальбумінурія є хорошим індикатором раннього ураження нирок, при цукровому діабеті 2 типу мікроальбумінурія є досить поширеним явищем та фактором ризику розвитку макросудинних захворювань (особливо ішемічної хвороби серця). Тобто, це слабший предиктор майбутнього ураження нирок при цукровому діабеті 2 типу порівняно з цукровим діабетом 1 типу.

Для виявлення цукрового діабету 2 типу у осіб без симптомів рекомендовано проводити скринінгові дослідження таким категоріям:

 • Дорослим артеріальний тиск яких перевищує 135/80 мм рт.ст.
 • Дорослим з надлишковою вагою (індекс маси тіла [ІМТ] ≥25 кг/м2) за наявності одного або більше додаткових факторів ризику (низька фізична активність, родич першого ступеня хворіє на діабет, належність до етнічної групи високого ризику, гестаційний цукровий діабет в анамнезі, артеріальна гіпертензія, Рівень холестерину ЛПВЩ нижче 0,90 ммоль/л і/або рівень тригліцеридів вище 2,82 ммоль/л, полікістоз яєчників, порушення толерантності до глюкози, інші клінічні стани, пов'язані з інсуліно-резистентністю (наприклад, важке ожиріння, акантокератодермія).

За відсутності вищезазначених критеріїв, ADA рекомендує проводити щорічне тестування на переддіабет і діабет починаючи з 45 років.

Феномен «ранкової зорі»

Феномен «ранкової зорі», визначається як підвищення рівня глюкози в крові більш ніж на 1,1 ммоль/л в кінці ночі (звичайно між 2 і 8 годинами), є поширеним при діабеті 2 типу. У дослідженні 248 хворих на цукровий діабет 2 типу цей феномен спостерігався у половини пацієнтів і був пов’язаний з більш високими показниками глюкози та HbA1c крові. Розвиток феномену «ранкової зорі» пов’язаний з фізіологічним підвищенням секреції контр-інсулярних гормонів (протидіють інсуліну) перед ранком. За його розвитку необхідно переглянути дієту та препарати, які застосовуються для зниження глікемії чи їх дози.

Переддіабет

Переддіабет часто передує цукровому діабету 2 типу і визначається як рівень глюкози натще 5,6-6,9 ммоль/л (або рівнем глюкози 7,8-11,1 ммоль/л через 2 години після навантаження під час глюкозотолерантного тесту). Люди з переддіабетом мають підвищений ризик розвитку захворювань з ураження великих судин та цукрового діабету.
Часто переддіабет плутають з метаболічним синдромом (також відомим як синдром X або синдром інсуліно-резистентності).

Діагноз переддіабету встановлюється за наявності будь-яких трьох ознак з наступних:

 • Абдомінальне ожиріння
 • Підвищений рівень тригліцеридів крові
 • Низький рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) крові
 • Підвищення артеріального тиску
 • Рівень глюкози натще 5,6 ммоль/л або вище

Диференціальна діагностика цукрового діабету 1 і 2 типів

Визначення типу є дуже важливим оскільки хворі на перший тип цукрового діабету для виживання потребують введення інсуліну. На відміну від хворих на цукровий діабет 2 типу, у яких зміни способу життя та дієти може бути достатнім для контролю глікемії.

Цукровий діабет 2 типу зазвичай можна відрізнити від цукрового діабету 1 типу на підставі даних анамнезу, огляду і простих лабораторних тестів. Хворі на цукровий діабет 2 типу, як правило, страждають на ожиріння і можуть мати акантокератодермію (папілярно-піментну дистрофію шкіри) і/або гірсутизм (надлишковий ріст волосся). Якщо пацієнт протягом кількох місяців може контролювати діабет (тобто рівень глюкози крові) за допомогою дієти або пероральних цукорзнижувальних засобів, швидше за все хворіє на 2 тип цукрового діабету.

Інколи для того, що б розрізнити 1 і 2 тип цукрового діабету проводять визначення концентрації інсуліну або С-пептиду (фрагмент проінсуліну, який служить маркером секреції інсуліну) крові. Рівень С-пептиду натщесерце більше 1 нг/дл у пацієнта, який хворіє на діабет 1-2 роки, наводить на думку про діабет 2 типу, оскільки свідчить про наявність залишкової функції бета-клітин. Зростання концентрації С-пептиду після стимуляції (стандартним прийомом їжі або глюкагоном) у хворих на цукровий діабет 2 типу зберігається навіть при великому строку захворювання. І навпаки, відсутність відповіді у вигляді зростання концентрації С-пептиду на прийом вуглеводів вказує на повну нездатність бета-клітин секретувати інсулін.

Латентний аутоімунний діабет у дорослих (LADA) є формою діабету типу 1 з повільним початком, який зустрічається у людей середнього віку (зазвичай білих). Його можна відрізнити від діабету 2 типу виявленням у крові антитіл до ізоформи декарбоксилази глутамінової кислоти  з молекулярною масою 65 кДа (GAD65) - ферменту, виявленого у бета-клітинах підшлункової залози. Такі пацієнти можуть відповідати секрецією інсуліну у відповідь на стимуляцію протягом лише короткого періоду (місяці) хвороби.

Антитіла до острівкових клітини (IA2), анти-GAD65 і анти-інсулінові аутоімунні антитіла можуть бути присутніми при ранньому цукровому діабеті 1 типу, але не спостерігаються при його 2 типі. Разом з цим, титр антитіл IA2 зазвичай знижується через 6 місяців, в той час як антитіла до GAD65 можуть спостерігатись протягом значного проміжку часу.

Лікування цукрового діабету

Згідно рекомендацій метою лікування цукрового діабету 2 типу є досягнення у більшості пацієнтів рівня глікозильованого HbA1c 7% - 8%. При цьому важливо уникати занадто низького рівня глюкози крові — гіпокглікемії. 

Лікування розпочинається зі зміни способу життя, яке полягає у дієті та достатній фізичній активності, а за їх неефективності у застосуванні пероральних цукорзнижувальних препаратів або інсуліну.

Дізнатись більше про лікування цукрового діабету другого типу

(1) Diagnosis and classification of diabetes mellitus.Diabetes Care.  2010; 33 Suppl 1:S62-9

(2) Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia : report of a WHO/IDF consultation. Printed by the WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland. ISBN 92 4 159493 4. ISBN 978 92 4 159493 6


ОГЛЯД
Попередній огляд лікарем, при потребі збирається команда, до якої може увійти лікар, який направив пацієнта
Записатись на прийом
ОБСТЕЖЕННЯ
Призначення тільки необхідних дообстежень, пройти які пацієнт може в т.ч. за місцем проживання
КОНСУЛЬТАЦІЯ
Встановлення діагнозу, призначення програми лікування. Особисто або віддалено (телемедично)
ЛІКУВАННЯ
Пройти лікування пацієнт може в будь-якій клініці на вибір, в т.ч. за місцем проживання

Ціни в Києві

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ
грн
ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ
грн
Консультації
Консультація ендокринолога600400
для зареєстрованих
або
за направленням лікаря
Супровід ендокринолога (включає необмежену кількість консультацій протягом одного місяця)600

Ціни, зазначені на сайті, носять ознайомчий характер і не є публічною офертою


Додаткова інформація

Цукровий діабет другого типу

Гіпоглікемія – незалежний фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань та смерті хворих на цукровий діабет

Цукровий діабет першого типу · симптоми та діагностика

Цукровий діабет першого типу

Цукровий діабет · лікування

Цукровий діабет · клінічний випадок #2

Цукровий діабет

Програма лояльності

Пацієнтам, які вже отримали в клініці будь-яку послугу (зареєстровані), по окремим позиціям пропонуються спеціальна вартість послуги.

Тобто, для нових пацієнтів, вартість другої і далі послуг будуть рахуватись як для зареєстрованих.

Програма лояльності

Під час консультації лікар може рекомендувати провести дообстеження. У разі, якщо пацієнт проходитиме їх в нашій клініці, вартість деяких послуг буде нижчою.

Програма лояльності

При направленні сімейного або профільного лікаря іншого медичного закладу. Пацієнту необхідно отримати направлення, історію хвороби та, бажано, контактні дані лікаря для можливості прямого зв'язку.
© Умови використання
Ліцензія на медичну практику МОЗ України №683 від 7.07.2016 р.
FacebookFacebook